Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Botërore të Tuberkulozit!

 

Sot është Dita Botërore e Tuberkulozit. Kjo Ditë shërben për të rritur ndërgjegjësimin mbi rrezikun që shfaq sëmundja dhe masat që duhen marrë për parandalimin e përhapjes së saj.

Tuberkulozi përhapet nga njeriu te njeriu përmes ajrit, kur një person i infektuar kollitet, tështin ose flet.

 

Gjedhi është një nga kafshët kryesore që mund të strehojë tuberkulozin e gjedhit, një sëmundje e shkaktuar nga infeksioni me Mycobacterium bovis dhe mund të infektojë personat që merren me blegtori.

 

Për të çrrënjosur sëmundjen në tufat blegtorale, AKVMB gjatë viti 2022 ka gjurmuar në 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝟮𝟭𝟰𝟰𝟯 𝒌𝒓𝒆𝒓𝒆̈ 𝒈𝒋𝒆𝒅𝒉. Edhe për vitin 2023 është planifikuar që të gjurmohen të gjitha fermat me 5 krerë e lart, të cilat janë potenciale për prodhimin dhe tregtimin e produkteve shtazore.

Tema e këtij viti është “Po, ne mund t’i japim fund tuberkulozit”.

Shpërndaje:

Lajme të tjera