Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gëzuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit të Bimëve

Kjo Ditë e shënuar shërben për të rritur ndërgjegjësimin për domosdoshmërinë e mbrojtjes së shëndetit të bimëve me qëllim parandalimin e urisë, uljen e varfërisë, mbrojtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit ekonomik.
AKVMB ka rol thelbësor në ruajtjen e shëndetit të bimëve 🌱🌱dhe për pasojë agronomët tanë janë çdo ditë në terren për të bërë monitorime të gjendjes fitosanitare.
Sipas FAO, deri në 40% e të korrave ushqimore shkatërrohen nga dëmtuesit dhe sëmundjet e bimëve çdo vit, gjë që jo vetëm ka një ndikim të dëmshëm në bujqësi, por gjithashtu përkeqëson urinë globale, kërcënon jetesën rurale.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Gëzuar Pashkët

Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve ortodoksë! Kjo e diel ju frymëzoftë për shpresë të re, lumturi dhe begati!