Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Gjurmimi i brucelozës në gjedh, AKVMB përfundon fazën e parë të fushatës

Në të katër Drejtoritë Rajonale të AKVMB ka përfunduar Faza e Parë e Programit të Strategjisë Kombëtare për gjurmimin e brucelozës në gjedh.

 

Bruceloza është kërcënim serioz për gjedhin sepse infeksioni bakterial ka pasoja të rënda ekonomike; që përfshijnë uljen e prodhimit të qumështit, humbjen e peshës së kafshës, abortin, infertilitetin dhe çalimin e saj.

Çrrënjosja e kësaj zoonoze nuk ka si qëllim vetëm mbrojtjen e sektorit të blegtorisë, por edhe garantimin e sigurisë ushqimore. Në Fazën e Parë janë gjurmuar 𝟯𝟯𝟵𝟱𝟯 𝒌𝒓𝒆𝒓𝒆̈, 𝒏𝒈𝒂 𝟯𝟭𝟭𝟬𝟴 që ishin planifikuar në fillim.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja