Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Hapat që duhet të ndiqni për të mbrojtur shpendët tuaj nga influenca aviare

Influenca aviare me patogjenitet të ulët është e zakonshme te zogjtë e egër dhe në të shumtën e rasteve shkakton pak ose aspak shenja të infeksionit.

Megjithatë, disa shtame mund bëhen shumë patogjenike, të cilat janë jashtëzakonisht ngjitëse dhe shkatërruese për shpendët.

Infeksioni përhapet shpejt nga kontakti i drejtpërdrejtë nga njëri shpend tek tjetri.

Mund të përhapet edhe në mënyrë indirekte, të tilla si kur zogjtë vijnë në kontakt me sipërfaqet ose materialet e kontaminuara. Shpendët emigrues janë një nga faktorët kryesorë të përhapjes së sëmundjes.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse