Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Hapat që duhet të zbatojnë fermerët në parandalimin e influencës aviare

Shërbimet Veterinare janë aktorë të vijës së parë në luftën kundër gripit të shpendëve, por fermerët duhet të bashkëpunojnë ngushtë me AKVMB për të parandaluar në kohë këtë sëmundje.

Bashkëpunimi multisektorial është kyç për të monitoruar në mënyrë efikase evolucionin e viruset e gripit të shpendëve dhe të hetojë shkaqet e mortalitetit tek zogjtë e egër.

Shpërndaje:

Lajme të tjera