Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve në Ruda është detyrim ligjor

Identifikimi dhe regjistrimi i kafshëve në Ruda është detyrim ligjor

Formalizimi i blegtorisë është detyrë e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
Për të parandaluar, zbuluar dhe kontrolluar sëmundjet zoonotike, si dhe për të kontrolluar tregtinë e kafshëve, fermeri duhet të bëjë identifikimin dhe mbajë regjistra për kafshët që mbarështon.
Këta regjistra sigurojnë gjurmimin e kafshëve në rast lëvizjesh.
Çdo mbarështues e ka detyrim ligjor që të identifikojë dhe regjistrojë kafshët dhe fermën blegtorale. Për muajin mars janë regjistruar në total 183 ferma të reja.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
akvmb.gov.al

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja