Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Implementimi i projektit për lëshimin online të Certifikatave Fitosanitare, sekretariati i SEED+ trajnon operatorët ekonomik dhe inspektorët e AKVMB

Sekretariati i SEED+ ka zhvilluar një trajnim mbi implementimin e plotë të projektit të BE për plotesimin dhe lëshimin online të Certifikatave Fitosanitare.

Në takimin e zhvilluar në Berat, morën pjesë operatorë ekonomik që eksportojnë proddhime bujqësore në vendet anëtarë të CEFTA-s dhe inspektorët e Drejtorisë së Mbrojtjes së Bimëve të AKVMB. 

Implementimi i plotë i këtij sistemi të sjellë; lehtësi në plotësimin e dokumentacionit, lehtesim të procedurave doganore, ulje të kostove të shërbimit si dhe gjurmueshmeri më e mirë e ngarkesave.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja