Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Influenca aviare, AKVMB shpërndan broshura dhe postera me informacion tek fermerët

Influenca aviare (IA) është sëmundje virale me ngjitshmëri të lartë dhe ka pasoja shkatërruese për industrinë e shpendëve, ekonominë e fermerëve, tregtinë ndërkombëtare dhe shëndetin e shpendëve të egër.

Aty ku ndodhin shpërthime, shpesh zbatohet politika e asgjësimit të të gjithë tufës. Kjo metodë sjell humbje të rënda ekonomike për fermerët dhe ka ndikim afatgjatë në jetesën e tyre, ndaj është shumë e rëndësishme zbatimi i masave ë rrepta të biosigurisë.

Veterinerët e shërbimit të AKVMB  janë në terren për të shpërndarë broshura dhe postera me informacion rreth influencës aviare tek fermerët,  stabilimentet apo tregtarët e shpendëve të gjallë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera