Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Influenca Aviare/Grupet e kontrollit vijojnë marrjen e kampioneve te shpendët

AKVMB nuk e ka ndërprerë në asnjë rast monitorimin e zonave të vlerësuara me risk për influencën aviare.

Grupet e kontrollit në të katër Drejtoritë Rajonale janë duke marrë kampione në të gjitha fermat e mbarështimit të shpendëve të oborrit dhe atyre në stabilimente. Në çdo rast mostrat e marra dërgohen për tu analizuar pranë ISUV.

 

Kontrolle janë ushtruar edhe në laguna apo basene, zona të cilat shërbejnë si vendqendrim për shpendët e egër ujorë. Konkretisht janë monitoruar: brigjet lindore të liqenit të Pogradecit, Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël; vendet ujore në Rubjekë dhe Maminas; laguna e Divjakës, bregdeti i Divjakës dhe Semanit; laguna e Butrintit.

Për sa më sipër situata qëndron e qetë, nuk është konstatuar asnjë shpend i ngordhur deri në këto momente.

Po kështu janë bërë takime me fermerët dhe është mbajtur komunikimi i vazhdueshëm me AKZM.

Shpërndaje:

Lajme të tjera