Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Influenca Aviare, parandalimi i kësaj sëmundjeje arrihet më së miri me masat e biosigurisë

 

Gripi i shpendëve është një infeksion viral që gjendet tek shpendët shtëpiakë dhe një gamë të gjerë shpendësh të tjerë.

Shpendët e egër të ujit dhe zogjtë e bregdetit janë shpesh bartës të virusit të prekur në mënyrë subklinike.

Infeksioni i shkaktuar nga shtame me patogjenitet të ulët pasqyrohen me infeksione subklinike; megjithatë, disa shtame zakonisht shkaktojnë probleme me frymëmarrjen ose ulje të prodhimit të vezëve.

Shtamet me patogjenitet të lartë mund të shkaktojnë ngordhje të papritura, shpesh me shkallë të lartë mortaliteti. Parandalimi i kësaj sëmundjeje arrihet më së miri me masat e biosigurisë.

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera