Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi Aftën Epizootike

 

Afta Epizootike është sëmundje fatale në kafshët e rritura, por shpesh ka vdekshmëri të lartë tek kafshët e reja në moshë.

Sëmundja shkakton humbje të rënda të prodhimit dhe shumica e kafshëve të prekura, pavarësisht se shërohen, shpesh i lë ato të dobësuara.

Nga ana klinike sëmundja shfaqet me ethe dhe me formim të flluskave që lokalizohen  në cipën mukoze të gojës, në gji, kurorën e thundrës dhe në hapësirën ndër gishtore.

Sëmundja shkakton reduktim të prodhimit dhe ndryshime në strukturën e tufës, ashtu edhe nga humbjet indirekte që lidhen me ndalimin e tregtisë.  Sëmundja e Aftës Epizootike nuk përbën rrezik për shëndetin human.

Në rast të konfirmimit të pranisë së sëmundjes, vënia nën kontroll të saj ndër të tjera, bëhet edhe nëpërmjet vaksinimeve emergjente.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja