Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi aneminë infektive të kuajve dhe shenjat klinike

Anemia infektive e kuajve (EIA) është një sëmundje virale e transmetuar kryesisht nga mizat dhe pajisjet e kontaminuara. Kjo sëmundje nuk përbën rrezik për shëndetin e njeriut, por mund të shkaktojë dëme ekonomike në fermat mbarështuese të kuajve. Nuk ka vaksinë për këtë sëmundje dhe asnjë trajtim të njohur. Kuajt që i mbijetojnë fazës akute të infeksionit bëhen bartës të përjetshëm që paraqesin rrezik transmetimi te kuajt e tjerë.

𝐂𝐢𝐥𝐚𝐭 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞𝐧𝐣𝐚𝐭 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤𝐞?

Sëmundja karakterizohet nga episode febrile të përsëritura, anemi, trombocitopeni, mungesë oreksi, depresion, humbje të shpejtë të peshës dhe edemë të pjesëve të poshtme të trupit dhe ndonjëherë mos koordinim. Për shkak se kafshët e infektuara bëhen bartëse të përjetshme, ato duhet të izolohen përgjithmonë ose të eutanizohen. Nëse vëreni shenja klinike tek kuajt tuaj, duhet që menjëherë të njoftoni veterinerin e shërbimit të AKVMB, i cili mbulon zonën tuaj, ose të njoftoni në nr., e gjelbër  𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse