Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi dëmet që sjellin problemet fitosanitare

Mbajtja e bimëve të shëndetshme është më shumë sesa një pasion kopshtarie… Bimët e shëndetshme ndikojnë te;
  1. Ushqimi juaj
  2. Shëndeti juaj
  3. Ekonomia botërore
  4. E ardhmja e planetit
Informoni miqtë tuaj dhe bëhuni gati t’i bashkoheni lëvizjes!#PlantHealth4Life!  

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse