Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi dëmin që shkakton tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟 është shumë polifage. Ky insekt sulmon kryesisht pambukun, misrin, domaten, specin, patëllxhanin, pataten, duhanin, fasulen, bizelen, sallatën, karafilin, e të tjerë.

🐛Larvat dëmtojnë gjethet, frutat, sythat e luleve dhe lulërinë.

Në rajonin tonë H. armigera plotëson deri në 4 brezni në vit, ku prezenca më e lartë është gjatë periudhës korrik-fund shtatori e më tej.

🐛🐛Insekti i rritur shfaqet në fund të prillit dhe në fillim të majit.  

‼️Fluturimi i femrave ndodh disa ditë më herët se ai i meshkujve. Ato jetojnë mesatarisht rreth njëzet ditë dhe janë veçanërisht aktive gjatë orëve të natës, duke qenë në gjendje të përshkojnë distanca të konsiderueshme, të ndihmuar nga rrymat e ajrit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera