Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi dëmtuesin Ditylenchus Dipsaci

Krimbi i kërcellit dhe bulbave (𝐷𝑖𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛𝑐ℎ𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑠𝑎𝑐𝑖) është një nematodë, patogjen bimor që infekton kryesisht qepën dhe hudhrën.

Menaxhimi i sëmundjes mbahet përmes pastrimit të farës, trajtimit termik dhe dezinfektim të tokave të infektuara.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja