Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi Grapevine flavescence doree phytoplasma

Grapevine flavescence doree phytoplasma është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠.

 

Nëse sëmundja prek lulet, ato bien. Frutat janë të vogla, kanë përmbajtje më të ulët të sheqerit dhe aciditet më të lartë në krahasim me rrushin e shëndetshëm.

 

Prania njëkohësisht e tre nga dhjetë simptomave kryesore është tregues i mundësisë së infeksionit nga 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠ℎ𝑒𝑛𝑐𝑎. Me konstatimin e simptomave, fermeri duhet të kërkojë asistencë të specializuar.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

AKVMB, vizitë studimore në Itali

Aktiviteti me temë “Përmirësimi i Kapaciteteve Menaxhuese për Digjitalizimin e Regjistrimit të Kafshëve”, u mundësua nga projekti Safial. Ekipi nga Shqipëria vizitoi disa ferma për