Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi MAD dhe masat e biosigurisë

Murtaja Afrikane e Derrave është një sëmundje e rrezikshme për popullatën e derrave. MAD mund të përhapet në mënyra të ndryshme dhe me shpejtësi nëse nuk respektohen masat e biosigurisë në fermë.

Biosiguria i referohet të gjitha masave të marra për të mbajtur sëmundjet dhe patogjenët që i bartin ato – viruset, bakteret, kërpudhat, parazitët dhe mikroorganizmat e tjerë – larg bagëtive, pronës dhe njerëzve.

𝙉𝙟𝙚𝙧𝙚̈𝙯𝙞𝙩 𝙢𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙚̈ 𝙥𝙚̈𝙧𝙝𝙖𝙥𝙞𝙣 𝙨𝙚̈𝙢𝙪𝙣𝙙𝙟𝙚 𝙥𝙖 𝙚 𝙙𝙞𝙩𝙪𝙧

Për të mbrojtur derrat tuaj, përdorni praktika të forta të biosigurisë në fermë në çdo kohë.

  • Rishikoni planet ekzistuese të biosigurisë me një veteriner të akredituar dhe përditësoni ose përmirësoni masat nëse është e nevojshme! Nëse nuk e keni një plan, bëjeni dhe ndiqeni me përpikmëri!
  • Sigurohuni që kushdo që vjen në fermën tuaj—punëtorë dhe vizitorë— njeh dhe ndjek praktikat tuaja të biosigurisë!
  • Siguroni trajnime për biosigurinë për punëtorët e rinj ose këdo në fermën tuaj!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse