Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi mizën e mollës

Miza e mollës (R. pomonella) është një dëmtues që sjell dëme të konsiderueshme në plantacionet me mollë, kajsi, qershi, kumbulla, pjeshkë, dardha, e të tjerë. Insekti depoziton vezët nën lëkurën e frutit, duke shkaktuar ndryshim të ngjyrës së frutit përreth vendit të shpimit.

Larvat janë shkaktari kryesor i dëmit ekonomik me galeritë që hapin në tulin e frutit, si pasojë sjellin kalbëzimin e tij. Frutat e rëna dhe të infektuara duhet të hiqen dhe të shkatërrohen.

Nëse është e mundur, pemët pritëse të egra dhe të braktisura duhet gjithashtu të hiqen. Insekticide të ndryshme si organofosfate, piretroide, spinosin, neonikotinoid, komplekse mitokondriale dhe diamide përdoren për të kontrolluar R. pomonella.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse