Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi mizën e ullirit

Miza e ullirit (Bractocera olea) mund të shkaktojë dëm të madh ekonomik tek ulliri. Insekti dëmton tulin e kokrrës, duke pakësuar sasinë dhe cilësinë e prodhimit të vajit.
Kokrrat e plagosura nga larvat e mizës infektohen nga kërpudha të ndryshme të mykut, të cilat rrisin aciditetin e vajit.
Në ullinjtë për tryezë edhe një shpim i vetëm mund të sjellë deformimin e kokrrës, prandaj ndërhyrja duhet të bëhet në kohën e duhur, sapo vërehen shpimet e para.
Ritheksojmë që një nga masat kryesore mbrojtëse ndaj mizës së ullirit mbetet vjelja e hershme e prodhimit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera