Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të infektojë brenda vitit edhe parqe të tjera, që mund të jenë në një distancë 3-4 kilometra larg nga njeri-tjetri. Pesta Amerikane zhvillohet zakonisht gjatë verës, kur në shoqëri ka më shumë vezë dhe si pasojë vdesin larvat dhe pupat. Gjithashtu larvat dhe pupat e vdekura paraqesin burimin kryesor të infektimit sikurse edhe mjalti, poleni, fletët e dyllit, zgjojet e bletëve, etj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse