Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi plasjen

Plasja shkakton ngordhje të papritura/të menjëhershme në gjedhë, dhen e dhi dhe mund të prekë rëndë njerëzit.

Ky bakter formon spore shumë rezistente, të cilat kontaminojnë mjedisin dhe ndihmojnë në përhapjen e sëmundjes.

Sporet e antraksit mund të mbijetojnë në mjedis për dekada dhe kjo e bën kontrollin ose çrrënjosjes së sëmundjes shumë të vështirë.

Është  një sëmundje detyrimisht e lajmërueshme dhe dyshimi duhet të raportohen menjëherë pranë Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera