Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi rëndësinë e Certifikatës së Lëvizjes

Kontrolli i lëvizjes së kafshëve në tregje, thertore apo kullota, duhet të shoqërohet gjithmonë me Certifikatën e Lëvizjes.

Ky dokument është i rëndësishëm për garantimin e monitorimit më të mirë të shëndetit të kafshëve që nga lindja, lëvizja, therja dhe ngordhja.

Është veterineri zyrtar ai që lëshon Certifikatën në çastin e ngarkimit të kafshëve dhe shoqëron lëvizjen e tyre deri në destinacion.

Për kafshët gjedhë (lopë, viça) gjatë lëvizjes duhet të shoqërohen edhe me pasaportën e tyre dhe të shënohen në regjistrin e fermës.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja