Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi rëndësinë e përdorimit të antibiotikëve

Antibiotikët janë të nevojshëm për shëndetin, jetesën dhe sigurinë ushqimore, por ata po humbasin efikasitetin për shkak të evolucionit të rezistencës antimikrobike.

Keqpërdorimi i antimikrobikëve mund të çojë në rezistencën e baktereve .

Rezistenca mikrobiale (AMR) është një sfidë globale dhe përdorimi i antibiotikëve tek kafshët, në mënyrë jo të duhur, mund të jetë pjesë e problemit.

Nëse rezistenca antimikrobiale vazhdon të rritet , do të jetë gjithnjë e më e vështirë për të trajtuar disa sëmundje.

Respektimi i nivelit të antibiotikëve është çelësi i vlerësimit të marrjes së masave në ruajtjen e efektivitetit.

Qeveritë, industritë e përpunimit, profesionistët e shëndetit të njerëzve dhe kafshëve, shkencëtarët dhe konsumatorët, luajnë rol thelbësor në këtë sfidë globale.

#Së bashku ne jemi më të fortë, së bashku mund ta luftojmë këtë kërcënim!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja