Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion mbi simptomat e Virusit të Tristezës së Agrumeve

Virusi i tristezës së agrumeve (𝐶𝑖𝑡𝑟𝑢𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠, CTV) është i pranishëm gjatë gjithë vitit, por më i lartë në pranverë.

Ky dëmtues mund të shkaktojë dëme serioze në plantacionet e agrumeve. Koha e përhapjes së virusit të tristezës së agrumeve (CTV) është në varësi të kushteve mjedisore, specieve pritëse. 

Simptomat e CTV bëhen më të dukshme në muajt më të nxehtë të verës kur nevojat për ujë janë më të mëdha dhe nuk mund të plotësohen nga sistemi i dobët rrënjor. 

Për zbulimin e hershëm, vetëm ekzaminimi vizual nuk është i mjaftueshëm, por duhet edhe testimi laboratorik. Kontrolli vizual bëhet duke kërkuar simptoma në gjethe, nën lëvore dhe në kërcellin e bimëve pritëse.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse