Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion ndërgjegjësues mbi brucelozën

 

Bruceloza është një sëmundje zoonotike me rrezikshmëri të lartë, e cila mund të përhapet nga njëra kafshë në tjetrën dhe tek njeriu nëse nuk respektohen masat e biosigurisë.

 

Fermerët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj shenjave klinike dhe në ato raste kur konstatojnë se kafshët e tyre janë të infektuara, duhet të marrin masa të menjëhershme për të parandaluar përhapjen e infeksionit.

 

Çdo vit AKVMB zbaton programin e kontrollit dhe të çrrënjosjes së brucelozës në të gjitha fermat me mbi 5 krerë gjedh.

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

AKVMB, vizitë studimore në Itali

Aktiviteti me temë “Përmirësimi i Kapaciteteve Menaxhuese për Digjitalizimin e Regjistrimit të Kafshëve”, u mundësua nga projekti Safial. Ekipi nga Shqipëria vizitoi disa ferma për