Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion ndërgjegjësues mbi Influencën Aviare

Influenca Aviare mund të përhapet lehtësisht nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me sekrecionet e shpendëve të infektuar, veçanërisht nëpërmjet feçeve ose ushqimit dhe ujit të kontaminuar. 🦠

𝐒𝐡𝐞𝐧𝐣𝐚𝐭 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞̈𝐬 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐤 𝐬𝐡𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞̈𝐭 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐣𝐧𝐞̈:

–depresion/letargji

-humbje të oreksit dhe etje të shtuar

-ënjtje të kokës

-çngjyrosje në ngjyrë blu të xhufkës së kokës, lafshës, qafës dhe grykës

-vështirësi në frymëmarrje, si mbajtja hapur e sqepit, kollitja, teshtima, gurgullima

-diarre

-reduktim/pamundësi e prodhimit të vezëve

-ngordhje e papritur

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse