Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion për fermerët/Klasifikimi i dëmtuesve në bimë

Rëndësia e monitorimeve fitosanitare shërben për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të bimëve dhe për të përcaktuar masat fitosanitare parandaluese dhe luftuese në përhapjen e dëmtuesve.

Vrojtimi i bimëve në serra apo në sipërfaqe të mbjella është detyrë e përditshme e AKVMB dhe për pasojë inspektorët e Mbrojtjes së Bimëve përcaktojnë gjendjen fitosanitare të të mbjellave. Për muajin prill 2023 janë kryer në total 281 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja