Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion për fermerin për antraksin

Antraksi është një zoonozë serioze, që mund të transmetohet nga kafshët te njerëzit. Bakteret prodhojnë toksina jashtëzakonisht të fuqishme, të cilat janë përgjegjëse për efektet negative në shëndetin e kafshëve dhe atë publik.

 

Sporet e antraksit janë jashtëzakonisht rezistente dhe mund të mbijetojnë në mjedis për dekada, duke e bërë shumë të vështirë kontrollin ose çrrënjosjen e sëmundjes.

Raportohen disa forma të sëmundjes; perakute, klinike, akute, subakute dhe rrallë herë kronike.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja