Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Informacion për Influencën Aviare

Influenca Aviare ka pasoja shkatërruese për industrinë e shpendëve, jetesën e fermerëve, tregtinë ndërkombëtare dhe shëndetin e zogjve të egër.

 

Aty ku ndodhin shpërthime, shpesh ndiqet politika e asgjësimit të të gjithë shpendëve, qofshin ata të infektuar apo të shëndetshëm, për të frenuar përhapjen e mëtejshme të infeksionit. Kjo metodë sjell humbje të rënda ekonomike për fermerët.

 

Respektimi i masave të biosigurisë redukton rrezikun e futjes dhe përhapjes së agjentëve të sëmundjes në stabilimente apo shpendët e oborrit.

 

Veterinerët e shërbimit të AKVMB janë vazhdimisht në terren për të kryer fushata këshillimi dhe informimi të fermerëve, lidhur mbi #gripineshpendëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse