Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Kontrollet zyrtare në tregjet e kafshëve të gjalla dhe thertore

Kontrollet zyrtare në tregjet e kafshëve të gjalla dhe thertore do të jenë detyrë funksionale dhe do të kryhen nga Shërbimi Veterinar i AKVMB. Kjo mbyllje e ciklit të prodhimit shtazor plotëson kontrollin shëndetësor dhe mirëqënies së kafshëve nga lindja deri në produkt, si dhe mundëson informacionin në kohë me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.Kanë qenë ditë intensive takimesh me administratorët e këtyre subjekteve në qarqet e Tiranës, Durrësit, Dibrës, Shkodrës, Lezhës, Kukësit, Elbasanit, Korçës, Beratit, Vlorës, Fierit dhe Gjirokastrës për angazhimin e përbashkët në këtë proces dhe kryerjen me sukses të detyrës në garantimin e sigurisë ushqimore në produktet me origjinë shtazore.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve – [email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera