Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Kontrolli mbi vaksinimin e dhelprës së kuqe nga tërbimi, AKVMB merr në dorëzim të gjitha mostrat

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka luajtur një rol thelbësor në marrjen në dorëzim të mostrave të dhelprave të kuqe .

🔻Me mbështetjen teknike 🤝nga projekti @mrv_iv_albania , i financuar nga @euinalbania dhe në bashkëpunim 🤝me @akzmalbania, mostrat nga kafshët e synuara🦊 janë dërguar në @isuv.gov.al për tu analizuar.

🔻Vazhdon puna për përmbylljen e këtij monitorimi brenda afateve të përcaktuara si dhe plotësimin e gjithë dokumentacionit në lidhje me gjurmueshmërinë e  dhelprave 🦊🦊 të vaksinuara nga tërbimi.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja