Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Kushtet higjieno-santiare, Shërbimi Veterinar ushtron kontrolle në fermat blegtorale

Për të garantuar mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët, Shërbimi Veterinar vijon intensivisht kontrollet në fermat blegtorale.

Konkretisht specialistët e shërbimit veterinar të Drejtorisë Rajonale Vlorë ushtruan kontroll në një fermë gjedhësh në fshatin Savër të Lushnjës.

Fermeri ka në regjim stallor 25 krerë gjedhë dhe aktivitetin e ka të orientuar për shitjen e qumështit dhe viçave për mish.

Sipas veterinerëve, gjedhët ishin në gjendje të mirë shëndetësore por fermerit iu la si detyrë që të përmirësojë kushtet higjieno-sanitare të stabilimentit.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera