Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Lëshimi i Certifikatave Fitosanitare për muajin janar

Certifikata Fitosantiare është një dokument që shërben për të vërtetuar pastërtinë nga dëmtuesit karantinorë. 

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është përgjegjës për monitorimin dhe kontrollin e gjendjes fitosanitare të bimëve dhe produkteve me origjinë bimore që eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian, e më gjerë.

Gjithashtu  agronomët tanë certifikojnë nga ana fitosanitare edhe materialin mbjellës dhe shumëzues bimor. Për muajin janar 2024 janë lëshuar në total 1181 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 për eksport, ri-eksport dhe të brendshme.

Shpërndaje:

Lajme të tjera