Subjektet e Licensuara

Emri i SubjektitNUIS/NIPTDrejtoria
“GULF GROUP”L71903003R, LC-5063-03-2021Tiranë
“KEJO INTERNATIONAL”L91723004G, LC-5757-04-2021Tiranë
“SHEDULA”J61827501H, LC-7154-06-2021Tiranë
“KREJVIN-DHI”L71719021U, LC-7922-07-2021Tiranë
“KREJVIN-DHI”M03609801A,LC-8272-08-2021Tiranë
“KELVIS 2013”L33929201F,LC-8461-09-2021Tiranë
“LEAA”K52317005P, LC-8481-09-2021Tiranë
“Eulin Koçiaj”L519065081, LC-8746-09-2021Tiranë
“HYSNI TAFA”K63027805P, LC-8885-09-2021Tiranë
“HYSNI TAFA”K33710331W, LC-7240-06-2021Tiranë
Totali10
“RENI LIKA”K81401027P,LC-6628-06-2021Vlorë
“Klarida Semanjoku”K32810428J, LC-8128-08-2021Vlorë
Totali2
“Chicken Land”L76716004C, LC-7383-06-2021Shkodër
Totali1
“Adelina Tafani”L53211201L, LC-7554-07-2021Elbasan
“Bektash Zhiva”K33715730R, LC-8533-09-2021Elbasan
Totali2