Lista e PMV-ve të regjistruara:

Lista e PVM-ve Tetor 2023

Lista e PVM-ve Shkurt 2022