Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

MAD/ Vijon vijojnë kontrollet në fermat e mbarështimit të derrave

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve vijon monitorimet në fermat e mbarështimit të derrave dhe stabilimenteve, me qëllim raportimin dhe zbulimin e hershëm për parandalimin në kohë të shfaqjes së Murtajës Afrikane të Derrave në vendin tonë. 𝑵𝙜𝒂 𝒅𝙖𝒕𝙖 6- 19 𝙩𝒆𝙩𝒐𝙧 2023 𝒗𝙚𝒕𝙚𝒓𝙞𝒏𝙚𝒓𝙚̈𝒕 𝒛𝙮𝒓𝙩𝒂𝙧𝒆̈ 𝒌𝙖𝒏𝙚̈ 𝙠𝒓𝙮𝒆𝙧 97 𝒌𝙤𝒏𝙩𝒓𝙤𝒍𝙡𝒆 𝒏𝙚̈ 𝙛𝒆𝙧𝒎𝙖 𝙩𝒆̈ 𝒄𝙞𝒍𝙖𝒕 𝒎𝙗𝒂𝙧𝒆̈𝙨𝒉𝙩𝒐𝙟𝒏𝙚̈ 𝙙𝒆𝙧𝒓𝙖.

Në këtë proces është e rëndësishme të theksohet roli i të gjithë aktorëve për mbrojtjen e shëndetit të popullatës së derrit duke qenë se zbulimi, parandalimi dhe raportimi janë elementët kyç në frenimin e kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse të kafshëve.

Situata epizotike deri më tani në Republikën e Shqipërisë paraqitet e qetë, nuk ka raste të dyshuara në fermat të cilat janë kontrolluar. Veterinerët zyrtar kanë komunikuar me fermerët për situatën e vendeve fqinje mbi sëmundjen e Murtajës Afrikane të Derrave.

𝑵𝙚̈ 𝙘̧𝒅𝙤 𝙧𝒂𝙨𝒕 𝒅𝙮𝒔𝙝𝒊𝙢𝒊, 𝙢𝒃𝙖𝒓𝙚̈𝒔𝙝𝒕𝙪𝒆𝙨𝒊𝙩 𝙙𝒖𝙝𝒆𝙩 𝙩𝒆̈ 𝒏𝙟𝒐𝙛𝒕𝙤𝒋𝙣𝒆̈ 𝒗𝙚𝒕𝙚𝒓𝙞𝒏𝙚𝒓𝙚̈𝒕 𝒕𝙖𝒏𝙚̈ 𝙤𝒔𝙚 𝙩𝒆̈ 𝒌𝙤𝒏𝙩𝒂𝙠𝒕𝙤𝒋𝙣𝒆̈ 𝒏𝙚̈ 𝙣𝒖𝙢𝒓𝙞𝒏 𝒆 𝒈𝙟𝒆𝙡𝒃𝙚̈𝒓 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja