Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Mali i Zi/ AKVMB merr pjesë në trajnimin për impelementimin e platformës së IT për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet anëtarëve të Marrëveshjes CEFTA. Projekti lehtëson tregtinë dhe integrimin ekonomik rajonal

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëvë merr pjesë në takimin tematik prezantues të SEED+, i cili zhvillohet në shtetin fqinj, Malin e Zi. Ky projekt do të bëjë të mundur implementimin e platformës së IT për shkëmbimin sistematik të të dhënave ndërmjet anëtarëve të Marrëveshjes CEFTA dhe konkretisht institucioneve veterinare dhe fitosanitare që operojnë në kufi.

 
Marrëveshja synon lehtësimin e tregtisë dhe integrimin ekonomik rajonal mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke mundësuar harmonizimin e kritereve ligjore dhe rregullatore në ndihmë të operatorëve të biznesit.
 
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Shpërndaje:

Lajme të tjera