Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Marrja e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së Influencës Aviare

Referuar konfirmimit të gripit të shpendëve, (Influencës aviare), Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve mori masat për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës Rajonale të Krizës.
Në këtë njoftim gjeni Urdhrin lidhur me marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës Aviare në shependë.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

 

Urdher nr.38, dt 20.3.2022 (1)

Shpërndaje:

Lajme të tjera