Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Masat agroteknike të mizës së ullirit

Miza e ullirit luftohet me masa agroteknike ose duke përdorur PMB.

Për të marrë vendimin e ndërhyrjes me preparate kimike, është e nevojshme që të bëhen paraprakisht analiza për infeksionin.

Ekspertët këshillojnë që në një parcelë të merren në mënyrë rastësore  një kampion prej 100 kokrra ullinjsh.

𝘒𝑢𝘧𝑖𝘫𝑡𝘦̈ 𝘦 𝘬𝑒̈𝘴ℎ𝘪𝑙𝘭𝑢𝘢𝑟 𝑡𝘦̈ 𝘯𝑑𝘦̈𝑟𝘩𝑦𝘳𝑗𝘦𝑠 𝑗𝘢𝑛𝘦̈:-

  • për ullinjtë e tavolinës, kur vërehen shpimet e para;
  • për ullinjtë e vajit 10-15% e infeksionit aktiv gjatë muajit shtator-tetor;
  • prekjet e para vërehen në kultivarët e hershëm, ndërsa infeksionet e larta gjatë muajit tetor-nëntor.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja