Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Masat parandaluese për përhapjen e krahëbardhës së serrave

Krahëbardha e serrave infekton pjesën e poshtme të gjetheve të bimëve bujtëse duke thithur limfën e bimës, e cila është e pasur në sheqerna dhe e varfër në proteina.

Duke qenë se insekti ka nevojë për proteina, thith një sasi të madhe limfe dhe nxjerr në formën e melasës sheqernat, mbi të cilën zhvillohet myku i zi. Thithja e limfës shkakton zverdhje dhe tharje të gjetheve.

Infeksionet e larta shkaktojnë tharje të bimës. Është e rëndësishme që monitorimi të fillojë menjëherë pas mbjelljes, për të përcaktuar fillimin e infektimit dhe momentin e ndërhyrjes.

Shpërndaje:

Lajme të tjera