Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Masat parandaluese të fitoplazmës së mollës

 

Fitoplazma e mollës (Apple proliferation phytoplasma) shfaq disa simptoma të dukshme, ndaj fermerët këshillohen që të jenë të vëmendshëm për t’i konstatuar në kohë.

AKVMB është pranë fermerëve me agronomët e tij në terren dhe kultivuesit e mollëve mund të kërkojnë asistenën e specialistëve tanë sa hërë që e kanë të nevojshme. Në këtë material gjeni informacion mbi simptomat e shfaqjes së këtij dëmtuesi, fitoplazmës së mollës.

Shpërndaje:

Lajme të tjera