Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Matrikullimi, detyrim ligjor. Fermeri përfiton vaksinim dhe shërbim veterinar falas për kafshët e tija

Matrikullimi është një detyrim ligjor dhe siguri për kafshën. Kafshët e matrikulluara përfitojnë vaksinim dhe shërbim veterinar falas në të gjithë vendin.

Drejtoria Rajonale e AKVMB Vlorë, e cila mbulon me shërbim veterinar tre qarqe: Vlorë, Fier dhe Gjirokastër është në gatishmëri të plotë për të lehtësuar punën dhe veprimtarinë e blegtorëve. Proces mjaft i rëndësishëm i punës së ekspertëve veterinarë është edhe matrikullimi i kafshëve.

Për këtë rajon për muajin Tetor 2021, janë matrikulluar në total 1.826 krerë gjedhë, 2.424 krerë të leshta dhe 1.380 krerë të dhirta.

✓ Për Qarkun Vlorë janë matrikulluar në total 355 krerë gjedhë, 1.712 krerë të leshta dhe 857 krerë të dhirta

✓ Për Qarkun Fier janë matrikulluar në total 1436 krerë gjedhë, 423 krerë të leshta dhe 259 krerë të dhirta

✓ Për Qarkun Gjirokastër janë matrikulluar 35 krerë gjedhë, 289 krerë të leshta dhe 264 krerë të dhirta

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse