Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Matrikullimi i muajit mars

Numri i Matrikujve të vendosur ne Prill

Matrikullimi është një proces i pandalshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve.
Çdo ditë veterinerët e kontrollit ndodhen në fermat blegtorale për të bërë matrikullimet e reja dhe rimatrikullimet, të dhënat e të cilave hidhen në sitemin Ruda.
Regjistrimi i kafshëve është hapi i parë i gjurmimit të produkteve blegtorale dhe rritjes së sigurisë ushqimore. Ndër të tjera, matrikullimi është detyrim ligjor për çdo mbarështues dhe iu jep mundësinë që të përfitojnë shërbime falas nga shërbimi veterinar dhe subvencione nga shteti.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
akvmb.gov.al

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja