Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Mbarështuesit e kanë detyrim ligjor që t’i regjistrojnë zgjojet në sistemin RUDA

Veterinerët e AKVMB janë në monitorim të vazhdueshëm të parqeve të bletëve dhe në ato raste ku konstatohen probleme shëndetësore, mbarështuesit këshillohen për hapat që duhet të ndërmarrin, duke i kushtuar rëndësi të veçantë mënyrës së trajtimit.

 

 

Mbarështuesit e kanë detyrim ligjor që t’i regjistrojnë zgjojet në sistemin RUDA dhe në total janë 𝟑𝟗𝟎𝟒𝟗𝟕 𝐤𝐨𝐬𝐡𝐞𝐫𝐞. Bletarët nuk mund t’i lëvizin zgjojet nga njëri park në tjetrin, nëse nuk janë të pajisura me certifikatë shëndetësore, dokument ky që vërteton pastërtinë e bletëve nga sëmundjet.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse