Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Mbrojtja e bletëve/Këshilla për fermerët mbi spërkatjen e plantacioneve

Tashmë në pranverë fermerët nisin spërkatjen e plantacioneve me frutikulturë. AKVMB këshillon që për luftimin e dëmtueseve, kultivuesit të tregohen miqësor me bletën, duke zbatuar disa masa.

 

  • Të përdoret lufta e integruar, që përmbledh luftën biologjike me entomofagë, me echotrape(ngjitës me feromone); masat agroteknike, varietete rezistente, që sjellin mos përdorim të PMB.
  • Trajtimi të bëhet në mbrëmje, pas orës 19.00c kohë kur bleta futet në koshere.
  • Përdorimi i PMB-ve miqësore ndaj bletës, sidomos insekticide si mavriku, sepse fungicidet nuk janë dëmtues ndaj bletës.
  • Duhen përdorur PMB me karencë të shkurtër veprimi.
  • Nuk duhen trajtuar ose minimizuar në momentin e lulëzimit, ku bleta është më e pranishme në pemë apo bimë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera