Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Mbrojtja e të mbjellave nga problemet fitosanitare, AKVMB dërgon në ISUV mostra dheu

Specialistët e Mbrojtjes së Bimëve të AKVMB kane nisur marrjen e mostrave të dheut në terren dhe dërgimin e tyre për analizim pranë ISUV. Qëllimi është evidentimi i dëmtueseve karantinor dhe marrja e masave në kohë, për të minimizuar përhapjen  e tyre në tokat e kultivuara me kultura të ndryshme bujqësore. Mbrojtja e të mbjellave nga problemet fitosanitare është një përgjegjësi e AKVMB, e cila çdo vit zbaton Planin Kombëtar të Monitorimit të Dëmtuesve karantinor.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse