Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Metodat e përdorimit të PMB

Produktet e Mbrojtjes së Bimëve janë pjesë e luftës ndaj dëmtuesve në kulturat bujqësore.

Për të pasur rezultat të lartë, fermerët duhet të përdorin forma të ndryshme, si; me spërkatje, pluhurosje, dezinfektim farërash, tymosje, me ushqime të helmuara, etj.

Fermerët duhet të kenë kujdes në sasinë e PMB që përdorin për njësi të sipërfaqes së kultivuar.

Sipas ekspertëve përdorimi në masë të vogël ose më të madhe seç është parashikuar në etiketën e produktit kimik, nuk jep efektet e kërkuara. Vëmendje duhet t’i kushtohet karencës, për të garantuar sigurinë ushqimore për konsumatorët.

Shpërndaje:

Lajme të tjera