Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Monitorimet 4-mujore për sëmundjet profilaktike

Programet e monitorimit të sëmundjeve kanë për qëllim parandalimin, kontrollin e vazhdueshëm dhe marrjen e masave të hershme ndërhyrëse. Në çdo kohë veterinerët e AKVMB janë në terren për të monitoruar fermat blegtorale dhe për të mbledhur të dhëna mbi incidencën dhe prevalencën e sëmundjeve, vlerësimin e faktorëve të rrezikut dhe promovimin e masave parandaluese.  Në periudhën janar-prill 2024 janë realizuar 730 kontrolle në ferma.  

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse