Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Monitorimet fitosanitare, AKVMB kryen 𝟑𝟔3 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞

Vrojtimi i bimëve në serra apo në sipërfaqe të mbjella është detyrë e përditshme e AKVMB. Inspektorët e Mbrojtjes së Bimëve përcaktojnë gjendjen fitosanitare të të mbjellave.

 

Për muajin nëntor 2022 janë kryer në total 𝟑𝟔3 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞, me qëllim parandalimin e përhapjes së dëmtuesve në mbrojtje të shëndetit të bimëve.

 

Rëndësia e monitorimeve është për përcaktuar masat fitosanitare parandaluese dhe luftuese në përhapjen e dëmtuesve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse