Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Monitorimet fitosanitare për muajin Mars 2023

Inspektorët e Drejtorisë së Mbrojtjes së Bimëve çdo ditë janë në terren për të kryer vrojtimin e bimëve, pasi përcaktimi i gjendjes fitosantitare është përgjegjësi e AKVMB. 

Për muajin mars 2023 janë kryer në total 𝟐𝟑𝟕 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐭𝐨𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞, me qëllim parandalimin e përhapjes së dëmtuesve në mbrojtje të shëndetit të bimëve.

Rëndësia e monitorimeve është për të përcaktuar gjendjen shëndetësore të bimëve dhe përcaktohen masat fitosanitare parandaluese dhe luftuese në përhapjen e dëmtuesve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera